Menu greenist.dk - naturlig, vegetabilsk, fit - Gå til forsiden

Afbestillingspolitik

Forbrugerne har en fortrydelsesret på 14 dage.

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller den sidste vare i besiddelse af den sidste delforsendelse eller den sidste vare.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (greenist GmbH, Hagedornstr. 22, 20149 Hamburg, service@greenist.de, Telefon: 00494047112582, Fax: 00494047112599) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, som ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til greenist GmbH, Sorbenstr. 22, 20537 Hamburg, Tyskland, straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:

Kontrakter om levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet.
Aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
Model afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

- Til greenist GmbH, Hagedornstr. 22, 20149 Hamburg, Tyskland, service@greenist.de, Fax: 00494047112599

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbrugeren/forbrugerne

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

- Dato(er)

(*) Det ikke relevante overstreges.

Set

Alle priser er inkl. moms