Menu greenist.dk - naturlig, vegetabilsk, fit - Gå til forsiden

Miljø og affaldsbortskaffelse

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Bemærk i henhold til batteriloven

Da vores forsendelser kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpligtet til at gøre opmærksom på følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet, og du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder imidlertid også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan og nikkel og kan genbruges. Batterier kan efter brug returneres gratis enten til os eller i umiddelbar nærhed (f.eks. i handelen eller på kommunale indsamlingssteder eller i vores forsendelseslager). Hvis du ønsker at returnere batterier og akkumulatorer til os, skal du sørge for, at forsendelsen er tilstrækkeligt stemplet. Leveringen på salgsstederne er begrænset til de sædvanlige mængder til slutbrugerne og til brugte batterier, som distributøren fører eller førte som nye batterier i sit sortiment.

Skiltet med den overstreget skraldespand betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må smides i husholdningsaffaldet. Under dette tegn finder du også følgende symboler med følgende betydning:

Ikon farligt affald
Cd
-
(batteriet indeholder cadmium)
Ikon farligt affald
Hg
-
(batteriet indeholder kviksølv)
Ikon for farligt affald
Pb
-
(batteriet indeholder bly)
Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Forbrugerne kan aflevere deres gamle elektriske apparater gratis på et af de kommunale indsamlingssteder.
Vores leverandører har opfyldt deres forpligtelse til at lade sig registrere hos det føderale miljøagentur.

Set

Alle priser er inkl. moms