Menu greenist.dk - naturlig, vegetabilsk, fit - Gå til forsiden

Generelle forretningsbetingelser og vilkår

Generelle forretningsbetingelser og vilkår

1. anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der afgives via vores online shop af forbrugere og iværksættere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for fremtidige forretningsforbindelser med iværksættere, uden at vi behøver at henvise til dem igen. Hvis iværksætteren anvender modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser, gøres der hermed indsigelse mod deres gyldighed; de bliver kun en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret dem.

2. kontraherende part, indgåelse af kontrakten

Købsaftalen er indgået med greenist GmbH.

Præsentationen af produkterne i webshoppen er ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende online-katalog. Du kan i første omgang lægge vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelser og til enhver tid korrigere dine angivelser, inden du sender din bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven. Bekræftelsen af modtagelsen af din bestilling vil blive sendt via e-mail umiddelbart efter afsendelsen af bestillingen.

Hvornår kontrakten med os er indgået afhænger af den betalingsmetode, du har valgt:

Forudbetaling
Vi accepterer din bestilling ved at sende dig en erklæring om accept i en separat e-mail inden for to dage, hvori vi giver dig vores bankoplysninger.

Kreditkort
Når du afgiver din bestilling, sender du os også dine kreditkortoplysninger. Når du er blevet legitimeret som legitim kortholder, anmoder vi dit kreditkortfirma om at indlede betalingstransaktionen og dermed acceptere dit tilbud.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. Her kan du indtaste dine betalingsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til PayPal. Når du har indsendt ordren i shoppen, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen og dermed acceptere dit tilbud.

SOFORT bankoverførsel
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til webstedet for online-udbyderen SOFORT Überweisung, hvor du bekræfter betalingsinstruktionen til SOFORT Überweisung. Dermed er kontrakten med os afsluttet.

Giropay
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til din banks websted, hvor du bekræfter betalingsinstruktionen til din bank. Derved ophæves kontrakten med os.

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst
Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdata og vores vilkår og betingelser pr. e-mail. Du kan se kontraktteksten i vores kundelogin.

4. leveringsbetingelser

Forsendelsesomkostningerne lægges til de anførte produktpriser. Du kan få mere at vide om forsendelsesomkostningerne i tilbuddene.

Levering er generelt mulig til lande i EU og Schweiz.

Du har i princippet mulighed for at afhente dine varer hos greenist GmbH, Sorbenstraße 22 , 20537 Hamburg, Tyskland i følgende åbningstider: Mandag til fredag fra 09:00 til 13:30 undtagen på helligdage og kun efter forudgående aftale, så vi kan levere varerne fra vores lager...

5. betaling

Forudbetaling
Hvis du vælger forudbetaling, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betalingen.

Kreditkort
Når du afgiver din bestilling, overfører du samtidig dine kreditkortoplysninger til os.
Når du er blevet legitimeret som legitim kortholder, anmoder vi dit kreditkortfirma om at indlede betalingstransaktionen umiddelbart efter bestillingen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortselskabet, og dit kort vil blive debiteret.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har indsendt ordren i shoppen, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen.
Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen.

SOFORT Bankoverførsel
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til webstedet for online-udbyderen SOFORT Überweisung, hvor du bekræfter betalingsinstruktionen til SOFORT Überweisung. Dermed er kontrakten med os afsluttet.

Giropay
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til din banks websted, hvor du bekræfter betalingsinstruktionen til din bank. Derved ophæves kontrakten med os.

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst
Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdata og vores vilkår og betingelser pr. e-mail. Du kan se kontraktteksten i vores kundelogin.

4. leveringsbetingelser

Forsendelsesomkostningerne lægges til de anførte produktpriser. Du kan få mere at vide om forsendelsesomkostningerne i tilbuddene.

Levering er generelt mulig til lande i EU og Schweiz.

Du har i princippet mulighed for at afhente dine varer hos greenist GmbH, Sorbenstraße 22 , 20537 Hamburg, Tyskland i følgende åbningstider: Mandag til fredag fra 09:00 til 13:30 undtagen på helligdage og kun efter forudgående aftale, så vi kan levere varerne fra vores lager...

5. betaling

Forudbetaling
Hvis du vælger forudbetaling, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betalingen.

Kreditkort
Når du afgiver din bestilling, overfører du samtidig dine kreditkortoplysninger til os.
Når du er blevet legitimeret som legitim kortholder, anmoder vi dit kreditkortfirma om at indlede betalingstransaktionen umiddelbart efter bestillingen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortselskabet, og dit kort vil blive debiteret.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har indsendt ordren i shoppen, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen.
Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen.

SOFORT bankoverførsel
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til webstedet for online-udbyderen SOFORT Überweisung. For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT Überweisung skal du have en online-bankkonto med PIN/TAN-procedure, som er aktiveret til deltagelse i SOFORT Überweisung, identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen over for os. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen. SOFORT Überweisung gennemfører betalingstransaktionen umiddelbart derefter, og din konto bliver debiteret.

Giropay
Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til din banks websted. For at kunne betale fakturabeløbet via Giropay skal du have en online-bankkonto med PIN/TAN-procedure, som er aktiveret til deltagelse i Giropay, identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen. Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart derefter, og din konto vil blive debiteret.

6. Forbehold af ejendomsrettigheder

Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling.
For iværksættere gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår i forbindelse med en igangværende forretningsforbindelse, er fuldt ud afviklet. Du må videresælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i forbindelse med den almindelige forretningsgang; du overdrager på forhånd alle krav, der opstår i forbindelse med videresalget - uanset om de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, kombineres eller blandes med en ny vare - til os i et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. Du er fortsat bemyndiget til at inddrive fordringerne, men vi kan også selv inddrive fordringer, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser.

7. transportskader

For forbrugere gælder:
Hvis varerne leveres med tydelige transportskader, skal du hurtigst muligt reklamere over sådanne mangler over for leverandøren og straks kontakte os. Hvis du undlader at indgive en klage eller kontakte os, har det ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. De hjælper os imidlertid med at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

For iværksættere gælder:
Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen. Blandt købmænd gælder den pligt til at undersøge og anmelde mangler, der er reguleret i § 377 HGB (tysk handelslov). Hvis du undlader at give meddelelse om mangler som fastsat heri, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke kunne erkendes under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en defekt.

8 Garantier og garantier

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder det lovbestemte ansvar for mangler. For forbrugere er forældelsesfristen for krav på grund af mangler ved brugte varer et år fra varens levering.
For iværksættere er forældelsesfristen for mangelkrav et år fra risikoens overgang; de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 478 BGB forbliver uændrede.
For iværksættere er det kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelser i kontrakten, der betragtes som en aftale om varernes kvalitet; vi er ikke ansvarlige for producentens offentlige udtalelser eller andre reklameudtalelser.
Hvis den leverede vare er mangelfuld, yder vi i første omgang garanti til iværksættere efter vores valg ved at udbedre manglen (efterforbedring) eller ved at levere en vare uden mangler (erstatningslevering).
Ovenstående begrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke for krav baseret på skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere i følgende tilfælde

i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred
i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svigagtig forsæt
i tilfælde af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt kan regne med (kardinalforpligtelser)
inden for rammerne af et garantitilsagn, for så vidt som det er aftalt
for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.
Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.

Kundeservice: Du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage fra kl. 9.00 til 17.00 på telefonnummer 040/47112582 og via e-mail på service@greenist.de.

9 Ansvar

For krav baseret på skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ansvarlige uden begrænsning

i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred,
i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse af pligten,
i tilfælde af garantitilsagn, i det omfang det er aftalt, eller
for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes. I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

10. bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde herhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

11. beskyttelse af mindreårige

Ved salg af varer, hvor dette er påkrævet i henhold til bestemmelserne i loven om beskyttelse af unge, kan der kun indgås kontraktforhold med myndige kunder (gælder især for produkter, der indeholder alkohol). Varer sendes kun til EU-lande.

Ved at sende en bestilling forsikrer kunden, at han er mindst 18 år gammel, og at hans oplysninger er korrekte. Han er forpligtet til at sikre, at kun han selv eller myndige personer, som han har bemyndiget til at modtage leveringen, tager imod varerne. Udbyderen instruerer den logistiktjenesteudbyder, der har fået overdraget leveringen, om kun at overdrage leveringen til personer på 16 år og derover eller 18 år og derover, afhængigt af de juridiske krav, og i tvivlstilfælde at kontrollere det officielle identifikationsdokument til aldersbestemmelse.

Hvis mindreårige personer bestiller, ophæves kontrakten hermed som en sikkerhedsforanstaltning i henhold til § 109 i BGB. Fuldår myndige personer, der har ret til at passe eller repræsentere mindreårige, som afgiver ordrer med falske oplysninger, er de ansvarlige i overensstemmelse med lovbestemmelserne for alle skader, der opstår som følge af tilsvarende uautoriserede ordrer.

12. afsluttende bestemmelser

Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov med undtagelse af FN's konvention om internationale købsaftaler om varer.

Hvis du er en erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond, er vores forretningssted det eneste værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktlige forhold mellem dig og os, vores forretningssted.14:24:46

Set

Alle priser er inkl. moms